• Her zaman mükemmeli hedefleriz.
 • Müşterimizin ve tedarikçilerimizin çıkarlarını her durumda ön planda tutarız.
 • Müşterilerimizin hedefleri doğrultusunda sorumluluk alır, inisiyatif kullanırız.
 • Güvenilirliğimiz en önemli değerimizdir.
 • İçinde bulunduğumuz toplumlara değer katarız.
 • Tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle uzun süreli, kalıcı ve güvenilir ilişkiler
  kurarız.
 • İlişkilerimizi sürekli kılmak için tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin
  menfaatlerini
  dikkate alırız.
 • Tüm iş süreçlerinde, fiyat ve kalitenin yanı sıra, güvenirlik ve dürüstlüğü de göz
  önünde
  bulundururuz.
 • Ersan Lojistik’in ilkelerine zarar verecek hiçbir kişisel ilişkiye girmeyiz.
 • Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin gelişimine önem veririz.
 • Tüm paydaşlarımızla karşılıklı güvene dayalı olumlu ve şeffaf ilişkiler kurarız
 • Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde, hedeflerimizin aynı doğrultuda olduğunu
  unutmayız.
 • Şirket değerlerimizi her zaman ön planda tutarız.
 • Şirketimizin performansının gelişiminde hepimiz payımıza düşeni yaparız.
 • Kişisel çıkarlarımızla şirket çıkarlarını asla birbirine karıştırmayız.

 • Şirketimizin varlıklarını, tesislerini ve hizmetlerini düzgün ve yasalara uygun
  olarak
  kullanırız.
 • Paydaşlarımıza ait bilgileri hassasiyetle koruruz.
 • Ersan Transport’un bir parçası olma sorumluluğunda hareket ederiz.
 • Birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketleriyle sinerji
  halinde
  çalışırız.
 • Grup içi işbirliklerini kazan-kazan prensibine göre geliştiririz.
 • Grup içi hizmetlerde rekabet koşullarını dikkate alırız.
 • Şirket değerini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefleriz.
 • Yasal gereksinimleri tartışmasız yerine getiririz.
 • Muhasebe kayıtlarımızda, şirket işlemleri ve varlıkların yönetimini doğru ve
  ayrıntılı bir
  şekilde yansıtırız.
 • Şirketimizin kaynaklarını herhangi bir siyasi görüşe destek amaçlı kullanmayız.
 • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ticari başarının yanı sıra, ülke ekonomisine katkı
  sağlamayı da amaçlarız.
 • Takım halinde, karşılıklı sevgi ve saygı anlayışında çalışırız.
 • Çalışanlarımızın başarısını, katılımını ve gelişimini destekleriz.
 • Çevre, kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında da toplumumuza katkıda bulunuruz.